Gebruikershandleiding

Inhoud

Voorwoord:
Montage:
Demontage / opbergen:
Bediening:
Reparaties:
Waarschuwingen:
Tips:
Garantie:

Voorwoord:

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Raptorboat en natuurlijk bedankt voor het vertrouwen in ons product! Doordat Raptorboats bij de productie gebruik maakt van topkwaliteit materialen en ten alle tijden voldoet aan internationale richtlijnen betreffende ISO en CE bent u verzekerd van een uitstekende kwaliteit.

Elke boot is voorzien van een eigen identificatienummer, dit nummer vindt u op het aluminium plaatje op de spiegel van de boot. Om van de volledige garantie gebruik te kunnen maken, willen wij u verzoeken dit nummer over te nemen op de registratie kaart. Indien u met Raptorboats of uw dealer correspondeert zal dat altijd onder vermelding van dit nummer moeten.

Montage:

Let op, gebruik alleen de meegeleverde pomp voor het opblazen van uw Raptorboat, perslucht kan de boot snel beschadigen!

 • Zorg ervoor dat u voldoende ruimte heeft om netjes te kunnen werken.
 • Voor u de boot gaat oppompen verzeker u ervan dat de ondergrond schoon en vlak is, let vooral op scherpe voorwerpen.
 • Neem de boot uit de verpakking en leg hem netjes neer.
 • Pomp de luchtkamers voor ongeveer de helft vol en monteer dan eerst uw airdeck of aluminium vloer.

Let op! Bij het eerste gebruik van de Raptorboat bevelen wij aan om elke luchtkamer beetje bij beetje op te pompen. Dus de pomp telkens op een andere kamer aan te sluiten zodat de luchtkamers mooi gelijkmatig worden opgepompt. Daarna kunt u de boot tot de helft leeg laten lopen en verder gaan met de montage van de vloer.

Airdeck:

1. Vouw de airdeck vloer uit in de half opgepompte boot en zorg ervoor dat de airdeck zo mooi en plat mogelijk onder de randen van de boot zit.
2. Pomp de airdeck vloer op met lucht.
3. Corrigeer indien nodig tijdens het oppompen zodat het airdeck zich mooi vormt in de boot.

Let op! Een airdeck is ervoor bedoeld om HARD opgepompt te worden, dit maakt de gehele boot stabiel. Op de meegeleverde pomp zit een speciale stand om het airdeck op de juiste druk op te pompen. (1 bar)

Aluminium vloer:

1. Plaats vloerdeel 1 met een punt voor in de boeg van de half opgepompte rubberboot.
2. Plaats het achterste vloerdeel tegen de spiegel.
3. Plaats het middelste deel (of delen) waarbij het het makkelijkst werkt als de achterste delen als volgt omhoog tegen elkaar staan:

raptor_aluminium_vloer_gebruikershandleiding

Check dan of alle overige delen mooi gepast in de groeven zitten en druk dan rustig de punt naar beneden.

De aluminium zijstrips monteert u het makkelijkst door ze over de vloerdelen heen te kantelen, de schuine kant richting de tubes houden en het profiel in de groef.

 • U kunt nu het bankje op de geleiderstrip schuiven en positioneren in de optimale stand.
 • Pomp de luchtkamers nu beurtelings verder op, te beginnen bij de luchtkamer met het overdrukventiel, gevolgd door de naastgelegen kamer naast die de kamer met het overdrukventiel en als laatste de laatste kamer (in geval van drie kamers)
 • Pomp als laatste de kiel op.
 • Monteer de doppen op de ventielen.

Demontage / opbergen:

Let op, zorg er altijd voor dat de boot schoon en droog is voordat u deze opbergt. Kijk voor tips voor langere opbergperiodes in het desbetreffende hoofdstuk in uw handleiding.

 • Draai de afsluitdoppen los en zorg ervoor dat de ventielen open staan door deze een kwartslag te draaien.
 • Demonteer het bankje pas nadat de boot minstens een kwart is leeggelopen.
 • Haal de airdeck vloer uit de boot, maak ook deze schoon en open het ventiel.
 • Demonteer bij een aluminium vloer eerst de zijprofielen van de vloerdelen.
 • Berg dan de vloerdelen samen met de zijprofielen en de verbindingsstukken op in de meegeleverde “floor bag”.
 • Zuig de laatste lucht uit de boot met de bijgeleverde pomp.
 • Rol de boot vervolgens op. Begin hierbij achter bij de spiegel en rol richting de boeg (punt). Vouw de achterste punten naar binnen tegen de spiegel en trek de tubes naar het midden zodat de boot compact opgeborgen kan worden in de meegeleverde tas.
 • Berg het geheel op in de meegeleverde tas voor de volgende karpersessie.

Bediening:

Algemeen:

Maak een goede inschatting van het totaal aan gewicht van personen en spullen die u in de Raptorboat wilt vervoeren en zorg ervoor dat dit totaal het maximum laadvermogen op het typeplaatje niet overschrijd.

Volg de algemene regels voor (snelvarende) pleziervaartuigen.

Wees u bewust van gevaren op het water, let op medewatersporters, maar ook op rotsen, ondiepten en drijvend vuil dat gevaar voor lekkage op zou kunnen leveren. Ga bij een vastgestelde lekkage onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde kust of oever en vaar in geen geval de boot de kant, het strand of de kust op, dit is een garantie op lekkage!

Roeien:

Elke Raptorboat wordt geleverd met roeiriemen, benodigdheden voor montage en gebruik daarvan, een verstelbaar zitbankje en een reparatiekit. Door de extra breedte van een Raptorboat zult u merken dat het roeien makkelijker en comfortabeler zal zijn dan in een smallere opblaasboot.

Zet het bankje in de voor u prettigste positie en plaats de roeiriemen in de houders (dollen) met de metalen pin met schroefdraad door het daarvoor bestemde gat in de roeiriem te steken. Door de kunststof knop op de metalen pin te draaien verzekerd u dat de riem goed in de houder blijft zitten.

Oefen het roeien op een rustige plek, overschat uw roeivermogen niet! Stroming is verraderlijk en u zult de eerste niet zijn die daardoor in de problemen komt!

Let erop dat roeispanen zijn bedoeld om te roeien, gebruik als hefboom, enterhaak of gondelstok kan resulteren in breuk!

Gemotoriseerd varen:

Let op! Overschrijdt nooit het maximaal aangegeven motorvermogen en besef u terdege dat een buitenboordmotor GEEN speelgoed is. Een buitenboordmotor vereist een kundig gebruiker die op de hoogte is van de techniek, de regels en de gevaren die bij de besturing komen kijken. Gebruik bij snelvaren altijd een man overboord schakelaar die de motor uitschakelt zodra de bestuurder onverhoopt overboord valt.

Uw raptorboat is zowel geschikt voor het varen met een buitenboordmotor op benzine als voor een elektrisch aangedreven buitenboordmotor. In beide gevallen raden wij u aan om in ieder geval de volgende tips ter harte te nemen:

 • Neem bij gemotoriseerd varen altijd plaats OP DE VLOER van de boot, dit geldt voor zowel bestuurder als passagiers en is bedoeld om overboord slaan te voorkomen.
 • Geef gedoseerd gas, plotseling versnellen kan gevaar op vallen / overboord slaan opleveren. Houd er rekening mee dat grotere snelheden meer oplettendheid vereisen om beschadigingen te voorkomen, zowel in de boot als bijvoorbeeld door drijvend afval en takken.
 • Controleer de montage van uw motor voor elke afvaart, let op de klembouten van de bevestiging op de spiegel. Zorg ervoor dat u bekend bent met de onderhouds-en controlepunten van uw motor en controleer deze vooraf.
 • Sleep nooit een zware last en als u zelf voortgesleept wordt, zorg er dan voor dat de boot LEEG is en bevestigd is aan de daarvoor bedoelde d-ringen.

Reparaties:

Deze reparatie voorschriften zijn bedoeld voor kleine scheuren en lekken, voor grote reparaties adviseren we u de boot terug te brengen naar uw verkooppunt. Neem daarvoor eerst contact op voor een afspraak.

Tips voor het repareren:

 • Kies het reparatiestuk altijd ruim in vergelijking tot het te repareren gat of scheur (2 cm scheur heeft een reparatiestuk van 8cm doorsnede nodig).
 • Vermijdt rechte hoeken, gebruik bij voorkeur ronde vormen (kies bijvoorbeeld een rond deksel als een mal).
 • Zowel het reparatiestuk als het oppervlak van de boot moet droog, schoon en vetvrij zijn.
 • Breng op het oppervlak van de boot en op het reparatiestuk 2 keer een dunne, gelijkmatige laag lijm aan. Laat de lijm tussen de 2 lagen door 5 minuten drogen.
 • Wacht na de 2e laag 10 tot 15 minuten voordat u het reparatiestuk op de boot plakt.
 • Het is sterk aan te bevelen om minimaal 24 uur te wachten voordat u de boot weer opblaast.

Waarschuwingen:

De Raptorboats karperboten zijn geen speelgoed, houd u ten alle tijden aan de (lokale) wetgeving, voorschriften en geldende richtlijnen en let vooral op de volgende punten:

 • Zorg tijdens gebruik voor een volledige basisuitrusting, dat wil zeggen: o Peddels o Pomp o Reparatiekit o Goedgekeurd reddingsvest.
 • Bedien de boot niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen.
 • Wees op uw hoede voor wind en stroming.
 • Verdeel gewicht gelijkmatig over de boot en let op de maximale belasting per type*.
 • Overschrijd nooit het maximaal toegestane motorvermogen per type*.
 • Kijk uit met brandstof, benzine is zeer agressief en kan de gebruikte materialen van uw Raptorboat onherstelbaar beschadigen.
 • Wees ervan bewust dat een buitenboordmotor een deskundig bestuurder nodig heeft, lees altijd de instructie van de buitenboordmotor apart door.
 • Nader zwemmers met ingehouden snelheid en laat nooit mens of dier in de buurt van de draaiende schroef komen.

* Op het typeplaatje op de spiegel van uw Raptorboat kunt u informatie vinden betreffende maximaal gewicht, maximaal motorvermogen en verdere relevante informatie met betrekking tot veiligheid, gebruik en CE normering.

Tips:

Reinigen:

Reinig de boot zonder uitzondering alleen met speciaal daarvoor bestemde reinigingszeep en water. Maak de boot nooit schoon met een schuurmiddel. Dit kan de bovenste laag aantasten. Gebruik nooit petroleum of alcohol of andere oplosmiddelen voor het schoonmaken van uw boot. Een Raptorboat gaat bij het juiste onderhoud ontzettend lang mee, reinigen met de juiste middelen draagt daar sterk aan bij.

LET OP MET UV-STRALING!

Probeer blootstelling aan felle zon altijd te vermijden. Niet alleen kan de daardoor toenemende (wisselende) druk de luchtkamers beschadigen, langere perioden ultraviolette straling kunnen tevens het verouderingsproces van de materialen versnellen. Dek de boot daarom zoveel mogelijk af om blootstelling aan direct zonlicht te voorkomen!

Garantie:

Let op, de garantie is alleen van toepassing als u de registratiekaart ingevuld naar info@raptorboats.nl heeft verzonden!

Let op! De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en niet voor slijtage, of voor schade als gevolg van verwaarlozing, ongevallen, abnormaal gebruik of onjuiste installatie of gebrekkig onderhoud. Op alle Raptorboten wordt standaard 5 jaar garantie op het doek en naden gegeven. De overige onderdelen hebben een garantietermijn van 2 jaar.

Verder kunnen wij geen garantie verlenen in de volgende speciale omstandigheden:

 • Gebruik voor commerciële doeleinden.
 • Schade door het negeren van de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding.
 • Onvoldoende bescherming tegen UV-straling.
 • Aanpassingen aan de boot die niet door de fabrikant zijn gedaan.
 • Gebruik van reinigingsmiddelen die niet bestemd zijn voor het schoonmaken van rubberboten.

Let op! Onder de garantie valt in geen geval enige bijkomende kosten niet direct gerelateerd aan het product. Additionele kosten zoals vervoer, inkomstenderving, reparaties door derden etc. worden niet door Raptorboats vergoed. Raptorboats zal in geval van (on)herstelbare schade aan de boot (welke onder de garantievoorwaarden vallen) de zaken vervangen of laten repareren.

Garantiekaart:

Download de garantie kaart.